Forurenende stoffer

kemiske forureninger
Kemiske forurenende stoffer er kemiske stoffer, der er giftige for planter og dyr i vandveje. Udtrykket 'kemisk forurening' bruges til at indikere sit...